Hipotekarni kredit - ASA BankaASA Banka Hipotekarni kredit - ASA Banka
HIPOTEKARNI KREDITI

Planiranje po mjeri

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni nenamjenski krediti

Za kredit kakav želiš

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Iznos kredita:
  Maksimalan iznos kredita za sve segmente Klijenata do 250.000 KM
 • Nenamjenski utrošak sredstava
 • Rok otplate:
  do 20 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 6,48%
  EKS izračunata na nominalnu kamatnu stopu 5,99% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun
  EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak pribavljanja ZK izvatka, trošak procjene vrijednosti nekretnine, troškovi notara – upis hipoteke, trošak police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita.
 • Zatezna kamata: 14%

 

Hipotekarni nenamjenski kredit Kamatna stopa
Do 10 godina /  Promjenjiva kamatna stopa od 4,49% do 5,99%
Preko 10 – Do 20 godina / Promjenjiva kamatna stopa od 4,99% do 6,49%

POGODNOSTI

 

 • Maksimalan iznos kredita za sve segmente Klijenata do 250.000,00,
 • Bez posebnih preduslova.
 • Rok otplate kredita do 20 godina.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.