Dugoročni hipotekarni nenamjenski kredit - ASA Banka
HIPOTEKARNI KREDITI

Planiranje po mjeri

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni hipotekarni nenamjenski kredit

Za kredit kakav želiš

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita:
  Maksimalan iznos kredita za sve segmente Klijenata do 300.000 KM
 • Nenamjenski utrošak sredstava
 • Rok otplate:
  do 20 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 6.73 %
  EKS izračunata na nominalnu kamatnu stopu 6.29 % za redovne klijente,  na iznos kredita 250.000 KM i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak pribavljanja ZK izvatka, trošak procjene vrijednosti nekretnine,  i  trošak police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita (cca 80,00 KM godišnje)
 • Zatezna kamata:  U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

 

Hipotekarni nenamjenski kredit Kamatna stopa
Do 10 godina /  Promjenjiva kamatna stopa od 4,49% do 5,99%
Preko 10 – Do 20 godina / Promjenjiva kamatna stopa od 4,99% do 6,49%

POGODNOSTI

 

 • Maksimalan iznos kredita za sve segmente Klijenata do 300.000,00 KM
 • Bez posebnih preduslova.
 • Rok otplate kredita do 20 godina.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.