HIPOTEKARNI KREDITI

Planiranje po mjeri

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni nenamjenski krediti

Za kredit kakav želiš

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Iznos kredita:
  Maksimalan iznos kredita za sve segmente Klijenata do 250.000 KM
 • Nenamjenski utrošak sredstava
 • Rok otplate:
  do 20 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Admistrativno promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 8,69%
  EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 • Zatezna kamata: 14%

 

Hipotekarni nenamjenski kredit Kamatna stopa
Do 10 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 6,49% do 7,49%
Preko 10 – Do 20 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 6,99% do 7,99%

POGODNOSTI

 

 • Maksimalan iznos kredita za sve segmente Klijenata do 250.000,00,
 • Bez posebnih preduslova.
 • Rok otplate kredita do 20 godina.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.