Robni krediti - ASA Banka

Robni krediti

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Namjenski kredit za plaćanje roba/usluga pravnim licima sa kojima je Banka sklopila ugovor o kreditiranju prodaje roba/usluga iz njihovog programa.

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija). 
 • Kupci robe kod Trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor.
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita:
  Banka odobrava kredit za kupovinu robe kod Trgovca do iznosa predračuna/profakture prodavca.
 • Rok otplate:
  do 5 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  U skladu sa uslovima definisanim u Ugovoru između Banke i Trgovca
 • Zatezna kamata: U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

 

Robni kredit Kamatna stopa
Do 5 godina U skladu sa uslovima definisanim u Ugovoru između Banke i Trgovca

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.