Nenamjenski kratkoročni krediti - ASA Banka
Nenamjenski kratkoročni krediti

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata),
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita:
  Do 30.000 KM, bez minimalnog iznosa
 • Rok otplate:
  Do 1 godine (12 mjeseci, uključujući i 12 mjeseci)
 • Vrsta kamatne stope:
  Fiksna za cijeli period otplate kredita
 • EKS: 7,07%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 2,99% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak mjenica i trošak ovjere dokumentacije.
 • Zatezna kamata:  U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.

 

Nenamjenski kratkoročni kredit Kamatne stope
Do 1 godine / Fiksna kamatna stopa Od 2,39% do 3,39%

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.