Start Paket - ASA Banka
Za one koji žele praktičnost

START PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

START PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)
 • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica  – upisnina 
 • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica  – godišnja članarina 
 • Prekoračenje po tekućem računu –  bez naknade za otvaranje
 • Kviko usluga – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga 
 • Mobilno bankarstvo – naknada za otvaranje i naknada za mjesečno korištenje
 • Internet Bankarstvo – naknada za otvaranje i naknada za mjesečno korištenje
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost
 • Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranje – popust
 • Usluge  PZU  Eurofarm Centar – popust
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila
 • Popust kod naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • SMS usluga – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • A vista štedni račun KM (po viđenju) – mjesečna naknada za vođenje računa 
 • Vođenje deviznog računa 
 • UPP transakcije putem internet i mobilnog bankarstva 
 • Prepaid dopunjiva kartica – 50% niža naknada za upisninu
 • MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica – 50% niža naknada za mjesečno vođenje računa
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika po izboru klijenta (MasterCard/Visa Classic credit) – bez naknada za mjesečno vođenje kartičnog računa

 

Partneri:

5,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.