Za one koji žele praktičnost

START PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

START PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun
 • Debitna kartica- bez naknade za godišnju članarinu
 • Prekoračenje po tekućem računu-50% popusta kod naknade za obradu zahtjeva
 • Osiguranje korisnika tekućih računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost- mjesečno
 • Mobilno bankarstvo ili SMS usluga- mjesečna naknada za korištenje usluge ( bira se samo jedan proizvod u sklopu osnovnog paketa, drugi proizvod se može birati opcionalno uz popust)
 • Trajni nalog- bez naknade za otvaranje usluge za plaćanja unutar Banke
 • KVIKO usluga
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici e-mailom
 • Popust kod naknade za obradu kreditnog zahtjeva 0,20 p.p.
 • 5% Popust za kasko osiguranje kod ASA osiguranja
 • 5% popusta na usluge PZU Eurofarm Centar

Dodatni proizvodi- opcionalno uz popust

 • SMS usluga- mjesečna naknada  – 1,20 KM
 • Mobilno bankarstvo- mjesečna naknada  – 1,50 KM
 • MasterCard standard revolving kreditna kartica- bez naknade za godišnju članarinu+ osiguranje korisnika kreditne kartice ( smrt usljed bolesti ili nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana) – mjesečna naknada – 1,99 KM

*Cijena dodatnog proizvoda/usluge se dodaje na osnovnu cijenu odabranog paketa proizvoda i usluga

 

Partneri:

5,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.