Start Paket - ASA BankaASA Banka Start Paket - ASA Banka
Za one koji žele praktičnost

START PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

START PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun i debitna kartica 
 • MasterCard debitna kartica/Visa debitna kartica (izdavanje kartice)
 • Kviko usluga – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 •  Internet bankarstvo
 •  Mobilno bankarstvo
 •  5% popusta na Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja
 •  5% popusta na usluge PZU Eurofarm Centar
 •  Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici, putem e-maila
 • Popust kod naknade za obradu kreditnog zahtjeva za 0,20 p.p.
 • Prekoračenje po tekućem računu (bez naknade za otvaranje)

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica – 50% niža naknada za mjesečno vođenje računa
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika – po izboru klijenta (MasterCard/Visa Classic credit) 50% niža naknada za mjesečno vođenje računa uz ostale pripadajuće troškove
 • SMS usluga-otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge (0,50 KM mjesečno)
 • Vođenje štednog računa (2,00 KM mjesečno)
 • Vođenje deviznog računa (1,50 KM mjesečno)
 • Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga (bez naknade)
 • UPP transakcije putem internet i mobilnog bankarstva (5,00KM mjesečno)
 • Prepaid dopunjiva kartica (naknada za izdavanje 10,00 KM)

 

Partneri:

5,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.