Start Paket - ASA Banka
Za one koji žele praktičnost

START PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

START PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)
 • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica  – upisnina
 • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica  – godišnja članarina
 • Prekoračenje po tekućem računu – naknada za otvaranje
 • Kviko usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga – bez naknade
 • Mobilno bankarstvo – naknada za otvaranje i naknada za mjesečno korištenje
 • Internet Bankarstvo – naknada za otvaranje i naknada za mjesečno korištenje
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost – mjesečna premija od 1,10 KM je uključena u cijenu paketa
 • Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranje – 5% popusta
 • Usluge  PZU  Eurofarm Centar – 5% popusta
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila
 • Popust kod naknade za obradu kreditnog zahtjeva – 0,2 p.p.

 

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • SMS usluga – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge – 0,50 KM
 • A vista račun KM (po viđenju) – mjesečna naknada za vođenje računa – 1,50 KM
 • Devizni tekući račun -mjesečna naknada za vođenje računa – 3,00 KM
 • UPP transakcije putem internet i mobilnog bankarstva – 5,00 KM mjesečno
 • Prepaid dopunjiva kartica – 50% niža naknada za upisninu – 10,00 KM
 • Mastercard standard revolving kreditna kartica/Visa Classic kreditna kartica – niža naknada za mjesečno vođenje računa – 2,25 KM mjesečno
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika po izboru klijenta (Mastercard/Visa Classic credit) – naknada za mjesečno vođenje kartičnog računa – bez naknade

 

Partneri:

6,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.