Poslovni prostori Brčko - ASA Banka
CIJENA

84.000,00 KM

Opis


Uslovi prodaje:

Plaćanje uz potpisivanje ugovora kod Notara. Sve troškove prenosa snosi kupac nekretnine. Kapara koja se dogovori u slučaju nepoštivanja ugovornih obaveza zadržava se od strane prodavca.

Detaljni opis:

Predmet prodaje je poslovni prostor u prizemlju poslovnog centra Sava, površine 60 m2, označen na k.č. broj 958 upisan u zk uložak broj 239 E, poduložak broj 343, sa upisanim pravom vlasništva u korist Sberbank BH d.d. Sarajevo sa dijelom 1/1

Za detaljne informacije o prodaji možete pozvati broj: 062 765 604.

 

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.