Pravila Nagradne igre_Novogodišnje putovanje uz ASA Banka i Mastercard - ASA Banka