CVM limit za beskontaktno plaćanje Mastercard karticama -

13.04.2020

CVM limit za beskontaktno plaćanje Mastercard karticama

Dragi klijenti,

U vreme pandemije virusa COVID-19 važno je fokusirati se na zdravstvene i sigurnosne prednosti koje digitalna plaćanja donose kako bi se u što većoj mjeri ispoštovala obaveza društvenog distanciranja i mjera karantina širom svijeta. Ovo podrazumijeva olakšice prilikom kupovine i plaćanja računa da bi se odlazak u Banke i na prodajna mjesta sveo na minimum i izbjegao fizički kontakt među ljudima.

U skladu sa tim od 15. aprila 2020. godine CVM limit za beskontaktno plaćanje Mastercard karticama ASA Banke u Bosni i Hercegovini bit će povećan sa 30 BAM na 60 BAM.

Vaša ASA Banka