Obavještenje o sazivanju 51. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO -

02.02.2023

Obavještenje o sazivanju 51. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 16.02.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Obavještenje
Bitan događaj